Enquesta Mediacio
intro
Edat
Entrada no válida
Curs
Entrada no válida
Sexe
Entrada no válida
País de naixement
Entrada no válida
1. Amb qui vius a casa?
Entrada no válida
2. Situació laboral dels teus pares
Entrada no válida
3. Quina és la teua postura religiosa?
Entrada no válida
Tens ordinador a casa?
Entrada no válida
Disposes de connexió a internet en ta casa?
Entrada no válida
4. De les activitats descrites a continuació, fes una creu a aquelles 3 que realitzes amb major freqüència.
Entrada no válida
5. Quin és el teu programa de televisió preferit?
Entrada no válida
Contesta a les següents afirmacions i preguntes, marcant quina és l'alternativa que millor descriu la teua situació personal i la de la teua família.
Els meus pares m'han ensenyat a respectar els altres.
Entrada no válida
Els meus pares es porten bé entre ells
Entrada no válida
Els meus pares em tracten bé
Entrada no válida
Els meus pares em pregunten sobre el que faig a l'institut
Entrada no válida
Posa una creu en aquells adjectius que millor et descriguen
Entrada no válida
Els professors ens animen en els treballs que fem
Entrada no válida
Les relacions entre els companys de classe són
Entrada no válida
Amb els professors em porte
Entrada no válida
A l'institut tinc
Entrada no válida
Vindre a l'institut m'agrada
Entrada no válida
Perquè no t'agrada vindre a l'institut
Entrada no válida
Els alumnes coneixen les normes ?
Entrada no válida
Els alumnes coneixen les conseqüències de no complir les normes?
Entrada no válida
Quan es produïx algun conflicte els professors tracten de resoldre'l
Entrada no válida
Senyala amb una creu aquelles situacions que HAS VIST durant aquest curs
Has vist que es produeixen INSULTS
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
Majoritàriament on es produeixen els INSULTS
Entrada no válida
Has vist que es produeixen ROBATORIS
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
Majoritàriament on es produeixen els ROBATORIS
Entrada no válida
Has vist que es produeixen AMENACES
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
Majoritàriament on es produeixen les AMENACES
Entrada no válida
Has vist que es produeixen AGRESSIONS
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
Majoritàriament on es produeixen les AGRESSIONS
Entrada no válida
Has vist que es produeixen AÏLLAMENTS (deixen exprésament sol a un company)
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
AÏLLAMENT (QUE ET DEIXEN SOL)
Entrada no válida
Has vist que es produeixen ASSETJAMENTS SEXUALS
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
On es produeix majoritàriament l'ASSETJAMENT SEXUAL
Entrada no válida
Has vist que NO ES DEIXE DONAR CLASSE
Entrada no válida
Quantes vegades t'ha passat?
Entrada no válida
Com t'han fet sentir aqueste situacions?
Entrada no válida
Li ho has dit a algú?
Entrada no válida
A qui?
Entrada no válida
Alguna vegada has Insultat a algú?
Entrada no válida
Senyala amb una creu aquelles situacions que HAS FET ALGUNA VEGADA durant aquest curs
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has Pegat a algun company?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has amenaçat a un company?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has furtat alguna cosa?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has molestat algun company?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has dit coses roïnes d'algun company?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has contestat mal a un professor?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
Alguna vegada has fet malbé les instal•lacions del centre?
Entrada no válida
Per què ho has fet?
Entrada no válida
En classe hem fet treballs i activitats per aprendre a portar-nos bé
Entrada no válida
En el institut, els professors fan tot el que poden per evitar o intervindre quan hi ha un conflicte
Entrada no válida
Quines creus que són les causes dels problemes de convivència? Senyala les dues causes que consideres més importants
Entrada no válida
Es deu inculcar por a algunes persones perquè et respecten
Entrada no válida
Els immigrants furten llocs de treball i deurien ser expulsats
Entrada no válida
La violència és necessària per resoldre conflictes i defendre't
Entrada no válida
Tens mòbil?
Entrada no válida
Portes el mòbil a l'institut?
Entrada no válida
Habitualment gaste el mòbil DINS DE CLASSE per a (Si no gastes el mòbil a classe no marques cap casella)
Entrada no válida
Habitualment gaste el mòbil ALS ESPLAIS per a (Si no gastes el mòbil fora de classe no marques cap casella)
Entrada no válida
El tracte rebut pel personal que treballa en consergeria ha sigut
Entrada no válida
El tracte rebut pel personal de secretaria ha sigut
Entrada no válida
El tracte rebut per els membres de l'equip directiu ha sigut
Entrada no válida
Quina frase definiria millor al teu tutor
Entrada no válida
Els professors expliquen amb claredat quins són els continguts i les tasques a realitzar?
Entrada no válida
Con definiries les classes?
Entrada no válida
Tens la sensació de que els professors es precupen per tú?
Entrada no válida
Els professors arriben puntualment a classe?
Entrada no válida
Creus que a l'hora de posar les notes has segut avaluat correctament?
Entrada no válida
Penses que les mesures disciplinaries que actualment estan utilitzant-se al centre són suficients per a corregir els mals comportaments
Entrada no válida
Marca les 3 mesures que consideres més útils per tal d'evitar el mal comportament
Entrada no válida
Quines mesures proposaries tu?
Entrada no válida
123506
Avuí
Última setmana
Últim mes
TOTAL
8
95
1060
123506
2018-09-19 07:47:19
Visitors Counter
Wednesday the 19th - .